Zeduka-logo

Tečaj učenja engleskog jezika

individualizirani pristup

izrada programa za svakog polaznika

rad u malim grupama

učenje jezika u specifičnim situacijama prilagođenim svakom polazniku

poslovna komunikacija

pisanje životopisa, molbe, dopisa na engleskom jeziku

priprema za polaganje engleskog jezika na državnoj maturi

prijevodi

METODA

Kako razbiti strah od izlaganja na engleskom jeziku

Intuitivno učenje gramatike​​

Individualno dogovaranje tema

Opuštenost

Video materijali

Sistematizacija naučenog pomoću konceptualnih mapa

O NAMA

Mi smo tim stručnjaka koji unosi promjene u učenje jezika.

Vjerujemo da jezici povezuju ljude te je stoga naša misija omogućiti brze i visoko kvalitetne usluge tečajeva učenja jezika, prijevoda i lektura.

Smatramo da je znatiželja, kao i želja za učenjem, svima urođena. Stoga neprestano unaprjeđujemo i kombiniramo nove spoznaje sa tradicionalnim i učinkovitim tehnikama i metodama kako bismo pomogli ljudima da uče brže i efikasnije.

Najbolje rezultate postižemo kada smo opušteni i motivirani, stoga je jedan od naših vrlo važnih ciljeva stvaranje ugodne atmosfere koja će vam pomoći da zadržite motivaciju i postignete svoje ciljeve.

Pratite nas