Tečaj engleskog jezika

 • Naš tečaj engleskog jezika specifičan je po tome što nastavu organiziramo kroz aktivne radionice i individualne sate gdje u interakciji s drugim polaznicima i profesorom stalno aktivno sudjelujete i govorite.
 • Zbog našeg specifičnog pristupa, za vas učenje engleskog, gramatika i nove riječi više neće biti apstraktna pravila i lista riječi za koje niste sigurni kako ih upotrijebiti, već ih odmah usvajate i primjenjujete u stvarnim životnim situacijama.
 • Budući da je naš glavni cilj da baš svaki polaznik progovori engleski tečno i da stekne samopouzdanje, kako u govorenju tamo i u pisanoj komunikaciji, svaki naš tečaj ima mali broj polaznika jer jedino tako svaki polaznik ima puno vremena i prilika za govorenje.
 • Također organiziramo i in-house radionice kako bi Vaši zaposlenici bili u mogućnosti pohađati radionice u Vašoj tvrtki i u okviru radnog vremena.

Usluge prijevoda

 • Isporučit ćemo Vam prijevod u koji se možete pouzdati i u dogovorenom roku.
 • Nudimo Vam standardne pisane prijevodeovjerene prijevode(sudski tumač), usmene prijevode (konsekutivno i simultano prevođenje).
 • Vaš prijevod dokumenta 1-2 stranice je u pravilu gotov isti dan. Svi prijevodi prolaze lekturu i korekturu te usklađivanje terminologije.

Usluge prijevoda

 • Isporučit ćemo Vam prijevod u koji se možete pouzdati i u dogovorenom roku.
 • Nudimo Vam standardne pisane prijevodeovjerene prijevode(sudski tumač), usmene prijevode (konsekutivno i simultano prevođenje).
 • Vaš prijevod dokumenta 1-2 stranice je u pravilu gotov isti dan. Svi prijevodi prolaze lekturu i korekturu te usklađivanje terminologije.

Radionica poslovne komunikacije

Naučit ćete:

 • Kako se kvalitetno predstaviti na engleskom jeziku
 • Kako poboljšati svoje pisanje na engleskom jeziku
 •  Što sadrži poslovno pismo na engleskom jeziku
 • Mentalne mape pomažu nam u formalnoj komunikaciji
 • Kako strukturirati dobro poslovno pismo
 • Koje se fraze koriste u poslovnom pismu
 • Kako argumentirati na engleskom jeziku
 • Poželjne fraze u poslovnoj komunikaciji na engleskom jeziku
 • Kako napisati motivacijsko pismo na engleskom jeziku
 • Kako vizualizirati poslovno pismo pomoću mentalnih mapa

Kako razbijamo strah od izlaganja na engleskom 

 • Stvaramo ugodnu i poticajnu atmosferu u kojoj svakom polazniku posvećujemo upravo onoliko vremena koliko mu je potrebno da se izrazi.
 • Naša učionica se po potrebi pretvara u “ulicu”, “trgovinu”, “banku”, “aerodrom”, “putničku agenciju” ili “dvoranu za prezentaciju”, a sve u svrhu da vas što bolje pripremimo na stvarne situacije u kojima ćete moći govoriti engleski bez straha.

Kako razbijamo strah od izlaganja na engleskom 

 • Stvaramo ugodnu i poticajnu atmosferu u kojoj svakom polazniku posvećujemo upravo onoliko vremena koliko mu je potrebno da se izrazi.
 • Naša učionica se po potrebi pretvara u “ulicu”, “trgovinu”, “banku”, “aerodrom”, “putničku agenciju” ili “dvoranu za prezentaciju”, a sve u svrhu da vas što bolje pripremimo na stvarne situacije u kojima ćete moći govoriti engleski bez straha.

Intuitivno učenje gramatike

 • Pri učenju jezika po ovoj metodi polaznici uče jezik kao djeca kada uče materinji jezik: to jest intuitivno.
 • Budući da slušaju pravilan jezik, reproduciraju ga i sami, a kada naprave pogrešku, predavač ih ispravi, jako brzo novo pravilo primjenjuju samostalno a da o njemu ne moraju razmišljati.

Opuštenost

 • Opuštamo svoje polaznike koristeći klasičnu glazbu koju znanstvenici smatraju poticajnom za učenje.
 • Također mnogo pažnje posvećujemo tome da potičemo polaznika da priča o temama koje su mu bliske i za koje ima interes, ubacujući šale i teme iz privatnog života.
 • Cilj je stvoriti prijateljsku atmosferu tako da se izgubi osjećaj da polaznik priča s autoritetom (to jest profesorom).

Opuštenost

 • Opuštamo svoje polaznike koristeći klasičnu glazbu koju znanstvenici smatraju poticajnom za učenje.
 • Također mnogo pažnje posvećujemo tome da potičemo polaznika da priča o temama koje su mu bliske i za koje ima interes, ubacujući šale i teme iz privatnog života.
 • Cilj je stvoriti prijateljsku atmosferu tako da se izgubi osjećaj da polaznik priča s autoritetom (to jest profesorom).

Video materijali

 • Jako je bitno da se učenik susreće s naglaskom izvornog govornika, pa su videa na ciljanom jeziku, a tekst izgovaraju izvorni govornici.
 • Osim toga jako je bitno da se polaznik upozna i s raznim dijalektima, jer stvarni govornici rjeđe koriste standard nego dijalekt, a ako se polaznik želi sporazumjeti u stvarnim situacijama jako je bitno da gleda i videa koja su na različitim dijalektima.

Sistematizacija naučenog pomoću konceptualnih mapa

 • Znanstveno je stajalište da čovjek ne pamti nepoznato dok to ne poveže s poznatim.
 • Iz tog razloga, sve što polaznik uči na satu sistematiziramo pomoću posebne metode konceptualnih mapa, crteža i asocijacija tako da se svaki pojam i izraz spoji s nečim što polaznik od prije zna.
 • Također im predstavimo tehnike koje su im potrebne za učenje redoslijeda riječi, dugog niza brojki i slično.

Sistematizacija naučenog pomoću konceptualnih mapa

 • Znanstveno je stajalište da čovjek ne pamti nepoznato dok to ne poveže s poznatim.
 • Iz tog razloga, sve što polaznik uči na satu sistematiziramo pomoću posebne metode konceptualnih mapa, crteža i asocijacija tako da se svaki pojam i izraz spoji s nečim što polaznik od prije zna.
 • Također im predstavimo tehnike koje su im potrebne za učenje redoslijeda riječi, dugog niza brojki i slično.

Ohrabrivanje

 • Na svakom satu, bez obzira radi li se o početniku ili naprednom polazniku, motiviramo ih da slobodno govore na stranom jeziku bez obzira na to hoće li načiniti pogrešku.
 • Jezik je živ i stalno se mijenja, a malotko govori standardom, već koristimo žargone, tako da ni pri uporabi engleskog jezika nije bitno ako načinimo koju pogrešku već da se neometano možemo sporazumjeti. U slučaju da polaznik ne zna neku riječ potičemo ga da je objasni i tako izbjegne prekid u komunikacijskom kanalu.

Vježba

 • Tek kad nešto sami napravimo možemo reći da to znamo, tako je najveći dio sata izdvojen za vježbu.
 • Sve što se polazniku predstavi od novog materijala on to sam ponavlja i tako usvaja kroz konverzaciju i ponavljanje.
 • Stoga je jako bitno da polaznici i kod kuće ponavljaju gradivo, a zadaci se uvijek temelje na specifičnim potrebama polaznika. 

Vježba

 • Tek kad nešto sami napravimo možemo reći da to znamo, tako je najveći dio sata izdvojen za vježbu.
 • Sve što se polazniku predstavi od novog materijala on to sam ponavlja i tako usvaja kroz konverzaciju i ponavljanje.
 • Stoga je jako bitno da polaznici i kod kuće ponavljaju gradivo, a zadaci se uvijek temelje na specifičnim potrebama polaznika. 

Pratite nas